27.05.2024 r.

 

Ogłoszenie planu połączenia
poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki ASTA SYSTEMS sp. z o.o.
zgodnie z art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych (KSH)

 

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą ASTA SYSTEMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile (64-920), ul. Podgórna 12, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022298, NIP: 7642712496, REGON: 52425736000000, sąd rejestrowy w którym przechowywana jest dokumentacja Spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 600.000 złotych („Spółka Przejmowana”) ze spółką pod firmą ASTA ENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile (64-920), ul. Ceramiczna 28, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000535646, NIP: 7642667904, REGON: 360401214; sąd rejestrowy w którym przechowywana jest dokumentacja Spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 130.000 złotych („Spółka Przejmująca”), Zarząd Spółki Przejmowanej informuje, że Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, działając na podstawie art. 498 i nast. KSH, w dniu 27 maja 2024 r. uzgodniły plan połączenia ww. Spółek („Plan Połączenia”).

W związku z powyższym, Zarząd Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 500 § 2(1) KSH, niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z wszystkimi załącznikami pod poniższym linkiem:

Do pobrania: Plan Połączenia wraz z załącznikami Pobierz

Zarząd Spółki Przejmowanej informuje, że stosownie do art. 500 § 2(1) KSH, udostępnienie Planu Połączenia następuje na niniejszej stronie internetowej Spółki Przejmowanej oraz na stronie internetowej Spółki Przejmującej (https://www.asta-energy.pl/) co najmniej na miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej i zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej, na których ma zostać powzięta uchwała o połączeniu, wskazując jednocześnie, iż Plan Połączenia będzie dostępny nieprzerwanie, na wskazanych powyżej stronach internetowych, do dnia zakończenia powyższych zgromadzeń wspólników.